Новий режим рекламування криптоактивів у Великій Британії

1. Вступ

Регулювання криптоактивів у Великій Британії лише недавно потрапило під пильний нагляд

Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA). Однак зростаюче занепокоєння щодо захисту прав споживачів і потенційних правопорушень, пов’язаних з оманливою рекламою криптовалют, спонукало владу розширити сферу регулювання FCA.

Новий режим рекламування криптоактивів, який набув чинності 8 жовтня 2023 року, тепер підпадає під обмеження на фінансове просування певних криптоактивів, викладені в розділі 21 Financial Services and Markets Act 2000 року (FSMA). Це означає, що реклама, пов’язана з “кваліфікованими криптоактивами”, повинна або отримувати схвалення від FCA, або підпадати під певні винятки згідно з Financial Promotion Order (FPO) 2005 року.

Нове регулювання спрямоване на усунення ризиків того, що оманлива реклама щодо прибутковості може призвести до того, що споживачі, які не знайомі з криптовалютами, зазнають значних збитків. Тому було запроваджено правила чіткого розкриття інформації про ризики, щоб гарантувати, що реклама відображає об’єктивну картину високого ризику криптоактивів. У цій статті розглядаються криптоактиви, що підпадають під визначення, наявні звільнення від отримання дозволів, правила проведення реклами, а також положення, пов’язані з прямою рекламою.

2. Що таке кваліфіковані криптоактиви за новими правилами?

Регулювання рекламування фінансових послуг тупер буде застосовуватись до категорії “кваліфікованих криптоактивів”. Визначення охоплює криптоактиви, які є взаємозамінними (тобто взаємозамінними) та передаваними. 

Зокрема, кваліфікованими криптоактивами є:

 • “будь-яке криптографічно захищене цифрове представлення вартості або договірних прав, яке можна передавати, зберігати або торгувати в електронному вигляді і яке використовує технологію розподіленого реєстру (DLT)”.

Це широке визначення, призначене для охоплення основних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum та інших найпопулярніших токенів. Однак, певні криптоактиви не підпадають під цю категорію:

 • невзаємозамінні токени (NFT) – оскільки вони позиціонуються більше як цифрові предмети колекціонування
 • Токени безпеки – ті, що відповідають визначенню конкретної інвестиції згідно з FSMA
 • Токени електронних грошей – такі як стейблкоіни, прив’язані до фіатної валюти
 • Власне фіатна валюта

Визначення фокусується на криптовалютах зі спекулятивним потенціалом, які викликають занепокоєння щодо захисту прав споживачів, якщо їх просувають у спосіб, що вводить в оману. 

3. Обмеження на фінансові акції для кваліфікованих криптоактивів

Розділ 21 FSMA накладає загальне обмеження на фінансове стимулювання інвестицій. Оскільки кваліфіковані криптоактиви визначені як інвестиції, будь-які запрошення або спонукання до взаємодії з цими криптоактивами тепер підпадають під це обмеження.

Як наслідок, у несанкціонованих фірм, що займаються криптоактивами, є два основних способи легального проведення фінансових акцій:

Відповідні винятки включають повідомлення сертифікованим заможним особам, досвідченим інвесторам або професійним консультантам, таким як бухгалтери та юристи.

Важливо, що винятки з FPO, запроваджені у 2023 році, дозволяюьб компаніям, що працюють з криптоактивами, зареєстрованим відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML), затверджувати власні рекламні кампанії лише для кваліфікованих криптоактивів. Однак зареєстровані криптофірми не можуть створювати рекламу інших контрольованих інвестицій.

4. Правила, що застосовуються до фінансових акцій, пов’язаних з криптоактивами

Усі рекламні компаніїї, пов’язані з кваліфікованими криптоактивами, тепер повинні відповідати основним стандартам FCA – бути чесними, зрозумілими і не вводити в оману.

Також застосовуються конкретні вимоги до поведінки, викладені в Посібнику FCA, які в основному містяться в главі 4 Conduct of Business sourcebook (COBS).

Враховуючи волатильність ринку та відсутність регуляторного захисту, кваліфіковані криптоактиви підпадають під режим FCA як інвестиції з високим ступенем ризику. Це означає, що рекламні акції криптоактивів повинні відповідати суворим правилам розкриття інформації, викладеним у COBS 4.12A.

Основні вимоги стосуються наступного:

 • Реклама повинна містити чіткі та помітні попередження про ризики, що описують потенційні ризики, пов’язані з інвестуванням у криптоактиви.
 • Фінансова реклама повинна бути зрозумілою, чесною і не вводити в оману. Надана інформація повинна точно відображати особливості та ризики, пов’язані з криптоактивами
 • Заборона стимулів для інвестування, таких як бонуси або обіцянки нереальних прибутків
 • Забезпечення належної класифікації та оцінки споживачів перед тим, як дозволити їм інвестувати.

Крім того, настанови FCA, що не входять до COBS, також встановлюють правила щодо фінансового просування криптоактивів:

 • Щоб захистити споживачів, компанії зобов’язані ретельно оцінювати потенційну шкоду, пов’язану із заявами про стабільність криптоактивів. Заяви не повинні вводити в оману, і компанії повинні обґрунтовувати достовірність заявленої стабільності, щоб викликати довіру у споживачів.
 • Реклама, пов’язана з моделями криптоактивів зі складною дохідністю, вимагає ретельної уваги до деталей. Компанії повинні надавати чіткі докази, що підтверджують рекламовану прибутковість, прозоро розкривати інформацію про юридичну та бенефіціарну власність, збори та ризики, пов’язані з моделлю, щоб захистити інтереси споживачів.
 • Визнаючи широке охоплення соціальних мереж, компанії повинні дотримуватися існуючих рекомендацій щодо фінансового просування у цих сервісах. Розкриття інформації про комерційні відносини та дотримання принципів рівності та різноманітності є обов’язковими, з нагадуванням про те, що існуючі правила застосовуються незалежно від формату комунікації.
 • Компанії повинні проводити ретельну перевірку криптоактивів і пов’язаних з ними претензій перед тим, як повідомляти про фінансові пропозиції. Це включає перевірку автентичності, ризиків, технологічних аспектів, дотримання законодавства та потенційного впливу на споживачів.

Оскільки багато споживачів все ще не знайомі зі сферою криптоактивів, застосування стандартів поведінки щодо фінансових пропозицій розглядається як перший важливий регуляторний крок. Це має на меті усунути ризики неправомірної поведінки, такі як реклама, що вводить в оману, без надмірних обмежень для розвитку ринку.

5. Регулювання реклами шляхом прямої пропозиції

Правила COBS 4.12A дозволяють повідомляти або схвалювати прямі фінансові пропозиції щодо криптоактивів лише заможним інвесторам у контексті правил, що стосуються обмежених інвестицій на масовому ринку (RMMI) (тобто обмеженому колу заможних і сертифікованих досвідчених інвесторів). Надання цього винятку в рамках правил має на меті запобігти тому, щоб регулювання рекламування не було занадто суворим для компаній, що орієнтовані на інвесторів готових на високі ризики. Реклама криптоактивів, що спрямована на таку цільову аудиторію, повинна бути зрозумілою, чесною і не вводити в оману, а також містити відповідні попередження про ризики.

Виняток не поширюється на досвідчених інвесторів із відповідними сертифікатами.

Однак, правила “positive friction” все ще застосовуються, щоб допомогти у прийнятті рішень і захистити від надмірного використання. Для інвесторів-початківців вони включають наступне:

 • Персоналізовані попередження про ризики, які пояснюють, що нестабільні, складні криптовалютні інвестиції можуть втратити всю свою цінність
 • Зобов’язання компаній класифікувати роздрібних клієнтів на основі таких факторів, як: чи є вони заможними інвесторами, досвідченими інвесторами або інвесторами з обмеженими можливостями
 • 24-годинний період очікування перед тим, як дозволити інвестиції

Крім того, інші правила, встановлені для реклами фінансових послуг, застосовуються до реклами шляхом прямої пропозиції, наприклад, ті, що встановлені в настановах FCA, що не входять до COBS.

Спочатку компанії намагалися імплементувати зміни до свого програмного забезпечення,, щоб встигнути до жовтня 2023 року впровадити нові правила прямої пропозиції. Тому FCA внесла зміни, які відтермінували аспекти, пов’язані з попередженнями про ризики, періодами затишшя та оцінками, до січня 2024 року.

6. Висновок

Загалом, новий режим регулювання рекламування фінансових послуг пов’язаних із криптовалютами у Великобританії, який набув чинності 8 жовтня 2023 року, розширює сферу нагляду FCA, включивши до неї “кваліфіковані криптоактиви”. До них відносяться взаємозамінні та передавані цифрові активи, які використовують DLT, за винятком деяких категорій, таких як NFT, стейблкоїни і токени безпеки. 

Режим накладає основні стандарти на рекламу, вимагаючи, щоб вона була чесною, зрозумілою і не вводила в оману.  Визнаючи виклики галузі, FCA внесла зміни, продемонструвавши прагматичний підхід до збалансування захисту прав споживачів та інновацій на криптовалютному ринку, що розвивається.

Таким чином, компанії, що надають послуги, пов’язані із криптовалютами, у Великобританії, зіткнулись із суворішими вимогами просування, однак споживачі можуть бути впевнені у тому, що імовірніть зустрітись із рекламою шахрайських послуг буде меншою.


фото-джерело