Криптовалюта на Сейшелах: межа беззаконня чи нові можливості?

Глобальний нормативно-правовий простір для регулювання криптоактивів розвивається швидкими темпами, оскільки світ швидко вчиться та адаптується до цифрових валют і технології блокчейн. 

Сейшельські острови, розташовані в Індійському океані, відомі своєю приголомшливою природною красою, яка приваблює туристів з усього світу. Але під вражаючими краєвидами та чистою блакитною водою ховається бурхлива криптоекономіка, яка не має офіційного регулювання чи нагляду. Поки країни намагаються вирішити питання криптоактивів, маленька острівна держава Сейшельські острови опинилася в особливому становищі – вона виділяється тим, що не має всебічного регулювання криптоактивів. У цій статті ви дізнаєтеся про особливості регулювання криптовалют у цій юрисдикції.

Поточна ситуація з крипторегулюванням на Сейшельських островах

Перш за все, слід зазначити, що законодавство Сейшельських островів, а саме Закон про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 2020 року (консолідований до 19 травня 2022 року), закріплює визначення віртуального активу, що означає цифрове представлення вартості, якою можна торгувати або передавати в цифровому вигляді, і яка може бути використана в платіжних або інвестиційних цілях, і не включає цифрове представлення фіатної валюти, цінних паперів та інших фінансових активів.

На Сейшельських островах законним платіжним засобом вважаються готівкові та безготівкові способи оплати. Відповідно до частини V Закону про Центральний банк Сейшельських Островів (ЦБС) від 2004 року, банкноти і монети, випущені Центральним банком, є законним платіжним засобом на Сейшельських Островах, а також чеки, платіжні доручення, інкасові доручення, банківські картки та інші платіжні інструменти, як визначено в частині VII цього Закону. Платіжні інструменти, що виходять за межі цього переліку, вважаються незаконними. Віртуальний актив не входить до переліку платіжних інструментів, визначених ЦБС як законний платіжний засіб, і не визнається в країні як засіб платежу. Уряд Сейшельських островів і ЦБС також не передбачили можливості використання віртуальних валют як законного платіжного засобу. На Сейшельських Островах немає законних засобів для використання віртуального активу як законного платіжного засобу, і він також не підпадає під дію Закону про іноземну валюту від 2009 року як іноземна валюта.

Варто зазначити, що наразі на Сейшельських островах відсутня законодавча база щодо регулювання діяльності, пов’язаної з віртуальними активами. Так, у цій юрисдикції немає закону про ліцензування постачальників послуг з віртуальних активів (VASP), відсутній нагляд за діяльністю VASP, а існуюча законодавча база у сфері протидії фінансуванню тероризму та фінансових послуг не відповідає швидким темпам транзакційної діяльності, що відбуваються у сфері віртуальних активів та цифрової фінансової трансформації.

На Сейшельських островах не було видано жодного керівництва з питань віртуальних активів та VASP, яке б дозволило потенційним VASP зрозуміти очікування регулятора та ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з віртуальними активами та пов’язаними з ними діяльністю, а також вимоги щодо комплаєнсу, і діяти відповідно до них. Через відсутність відповідного законодавства активна взаємодія з сектором з цією метою не проводилася.

Загальний висновок полягає в тому, що всі VASP, які мають місцезнаходження або здійснюють діяльність на Сейшельських островах, є незареєстрованими, неліцензованими, нерегульованими та непідконтрольними з точки зору цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

На підтвердження вищезазначеного, 10 січня 2023 року Управління з фінансових послуг (Управління) видало “Повідомлення про постачальників послуг з віртуальних активів, які претендують на ліцензію та регулювання з боку Управління”, в якому повідомляє, що Управління не видає і не видавало ліцензії міжнародним бізнес-компаніям на надання послуг, пов’язаних з будь-яким типом віртуальних активів, платформ для обміну віртуальних активів та інших супутніх або подібних послуг. Як і будь-яка компанія, міжнародна бізнес-компанія зобов’язана отримати та мати відповідний дозвіл на здійснення певних видів діяльності в юрисдикції, в якій вона працює. Тому Управління рекомендує особам, які бажають користуватися послугами будь-яких компаній, що заявляють про надання послуг в рамках такої діяльності, спочатку провести власну перевірку цих компаній, які можуть бути, а можуть і не бути міжнародними бізнес-компаніями, і ретельно зважити ризики, такі як втрата коштів і потенційні труднощі з їх поверненням, при роботі з такими послугами та компаніями перед укладенням договорів.

Втім, слід зазначити, що Сейшельські острови перебувають у процесі розробки національної політики у сфері віртуальних активів, щоб впоратися зі зростаючою кількістю позовів щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними активами. Наадір Хассан, міністр фінансів країни, заявив, що до цього кроку підштовхнув звіт про національну оцінку ризиків, проведений Управлінням. За його словами, за останні п’ять-сім років фінансовий сектор у всьому світі зазнав трансформації у способах ведення бізнесу, особливо коли мова йде про способи оплати.

Метою політики буде створення правової бази для кращого регулювання діяльності, пов’язаної з віртуальними активами на Сейшельських островах, та захисту громадськості. Таким чином, політика буде спрямована на встановлення правових норм для реєстрації бізнесу у сфері віртуальних активів та видачу ліцензій відповідно до видів діяльності, дозволених у країні.

Ситуація у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму щодо віртуальних активів та VASP

Рекомендація 15 (REC15) Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо нових технологій вимагає, щоб VASP регулювалися з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, ліцензувалися або реєструвалися та підлягали ефективним системам моніторингу або нагляду.

Але у Звіті про взаємну оцінку Сейшельських островів зазначено наступне: Сейшельські острови були визнані такими, що не відповідають вимогам REC15.

Спостерігаючи за зростанням популярності використання віртуальних активів за короткий проміжок часу та потенціалом для зловживань через відсутність спеціальної нормативно-правової бази, Управління доручило уряду Сейшельських островів провести оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, щоб охопити всі сектори, які можуть бути задіяні в діяльності з віртуальними активами та VASP в країні.

Влітку 2022 року Національний комітет з питань запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітет) отримав схвалення Кабінету Міністрів на ухвалення та публікацію Національного звіту з оцінки ризиків, пов’язаних з віртуальними активами та VASP. Оцінка щодо віртуальних активів/VASP проводилася протягом першої половини 2022 року з основною метою допомогти Комітету та компетентним і наглядовим органам, що входять до його складу, оцінити ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з існуючою діяльністю у цій сфері, а також ризики, пов’язані з наявністю режиму віртуальних активів/VASP на Сейшельських островах.

Згідно з висновками оцінки, ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з віртуальними активами/VASP, є дуже високими через відсутність відповідної нормативно-правової бази.

Дуже високий рівень загроз відмивання коштів та фінансування тероризму для віртуальних активів та VASP на Сейшельських островах, зокрема, пов’язаний з характером діяльності та фінансовою таємницею, що переважає в міжнародному бізнесі. Незважаючи на виключення Сейшельських островів з офіційного чорного списку “податкових гаваней” Європейського Союзу, притаманна їм загроза залишається, оскільки їм все ще бракує надійних фінансових та людських ресурсів, належної підготовки кадрів та сучасних технологічних систем для протидії ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язаним з віртуальними активами та VASP.

Важливі ключові висновки оцінки:

  1. Невід’ємний трансграничний ризик – багато неліцензованих VASP працюють на Сейшельських островах з різними різновидами віртуальних активів і пропонують підвищені можливості для забезпечення анонімності. 
  2. Регуляторний арбітраж – несистемний і мізерний розвиток регулювання у сфері віртуальних активів та VASP у всьому світі створює можливості для регуляторного арбітражу, і Сейшельські острови можуть бути вразливими через відсутність правової бази для регулювання діяльності VASP. Крім того, відсутність роз’яснень у податковому законодавстві щодо віртуальних активів може дозволити ухилятися від сплати податків на Сейшельських островах.
  3. Належна перевірка – фідуціарні служби та провайдери капіталу і колективних інвестицій повинні більше уваги приділяти інформації про KYC та KYCC для виявлення міжнародних бізнес-компаній, що діють як VASP.
  4. Повідомлення про підозрілі операції, пов’язані з VASP – кількість повідомлень про підозрілі операції не відображає більшої кількості VASP, які фігурують у запитах правоохоронних органів, регуляторних повідомленнях та негативних публікаціях у ЗМІ.
  5. NFT та стейблкоіни – значна кількість VASP пропонують NFT, які можуть використовуватися в платіжних цілях, а також стейблкоіни, прив’язані до валюти з невідомих джерел, і врахування фінансових ризиків також невідоме. Оскільки в багатьох юрисдикціях регулювання та нагляд за NFT і стейблкоінами перебувають на стадії становлення або взагалі відсутні, Сейшельські острови можуть стати центром для цієї діяльності.

Як висновок

Насамкінець, відсутність регулювання віртуальних активів на Сейшельських островах має як переваги, так і ризики. Влада повинна належним чином враховувати потенційні вигоди від сприяння інноваціям у сфері блокчейну та залучення бізнесу, а також ризики, пов’язані з недостатнім захистом інвесторів та сприянням незаконній діяльності. Крім того, важливо відзначити, що сфера регулювання віртуальних активів може швидко розвиватися, і нові зміни можуть бути внесені в будь-який час.

Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.


Автор: Євгенія Уколова, юрист Manimama Legal&Growth Agency


фото-джерело