Канада: Щодо правової визначеності стейблкоінів

Наглядовий орган за цінними паперами в Канаді – Канадська комісія з цінних паперів (CSA) – надала спеціальні рекомендації щодо торгівлі та випуску стейблкоінів. CSA надав додаткові інструкції криптовалютним торговим платформам щодо свого “тимчасового підходу” до торгівлі криптовалютними активами, які прив’язані до певної вартості (включаючи ті, які широко відомі як “стейблкоіни”).

22 лютого 2023 року CSA підтвердила свою позицію, що криптоактиви, які структуровані та просуваються з наміром підтримувати постійну вартість упродовж тривалого часу відносно базового активу, можуть розглядатися як цінні папери та/або деривативи. Хоча торгові платформи криптоактивів у Канаді не мають права торгувати криптоактивами, віднесеними до категорії цінних паперів та/або деривативів, CSA визнає, що криптоактиви з прив’язкою до вартості можуть мати особливу цінність для канадських клієнтів, які користуються цими платформами.

Відповідно до цього, CSA запропонувала розглянути можливість надання дозволу, за певних умов, на поточну торгівлю конкретними криптоактивами, прив’язаними до вартості однієї фіатної валюти (так звані криптоактиви, забезпечені фіатом). У повідомленні, опублікованому 5 жовтня 2023 року, викладені тимчасові умови, які будуть діяти для криптовалютних торгових платформ і творців криптоактивів, забезпечених фіатною валютою, якщо вони мають намір дозволити канадським клієнтам продовжувати купувати або депонувати ці активи.

Стен Магідсон, голова CSA та голова і CEO Комісії з цінних паперів Альберти, підкреслив важливість прозорості щодо складу та достатності резервів, а також управління активами, прив’язаними до вартості криптоактивів. Ці аспекти мають вирішальне значення для захисту канадських інвесторів і підтримки цілісності наших фінансових ринків. Тимчасова система, яка слугує основою для майбутніх розробок, встановлює конкретні стандарти, спрямовані на забезпечення інвесторів необхідною інформацією про активи, які вони купують, включаючи пов’язані з ними ризики.

Тимчасові положення та умови були сформовані, зокрема, на основі відгуків учасників канадського ринку криптовалют, а також світових стандартів і правил, що розвиваються. Їхньою метою є вирішення проблем, що стосуються захисту інвесторів, коли йдеться про криптоактиви, пов’язані з вартісною прив’язкою. 

Ці положення охоплюють різні елементи, в тому числі наступні:

  • Особа, яка випускає криптоактиви з прив’язкою до вартості, зобов’язана підтримувати достатній резерв активів, що зберігаються кваліфікованим зберігачем, на користь власників криптоактивів. 
  • Як емітент криптоактивів, прив’язаних до вартості, так і криптовалютні торгові платформи, які їх надають, повинні розкривати для загального доступу конкретну інформацію, що стосується їхнього управління, операцій та резервів активів.

Повний перелік положень та умов, а також інструкції для платформ для торгівлі криптовалютами, які мають намір дозволити клієнтам купувати або депонувати криптоактиви, пов’язані з вартістю, можна знайти в Повідомленні персоналу CSA 21-333 під назвою “Платформи для торгівлі криптоактивами: Правила та умови торгівлі з клієнтами криптоактивами, пов’язаними з вартістю“. Ця інформація доступна на веб-сайтах учасників CSA.

CSA хоче звернути увагу канадських інвесторів на те, що криптоактиви, прив’язані до вартості, навіть ті криптоактиви, забезпечені фіатною валютою, які відповідають попереднім умовам, несуть в собі ряд ризиків і не повинні прирівнюватися до традиційної фіатної валюти. Сам факт відповідності активу цим тимчасовим положенням і умовам не повинен трактуватися як схвалення або сертифікація активу, а також не повинен означати, що актив позбавлений ризиків.

CSA відкрита для отримання пропозицій щодо відповідної довгострокової нормативно-правової бази для криптоактивів, прив’язаних до вартості, включно з потенційними критеріями для торгівлі різними типами криптоактивів, прив’язаних до вартості. Платформи для торгівлі криптовалютами та емітенти таких активів мають право звертатися до свого головного регулятора із запитами або брати участь у подальших обговореннях. CSA відіграє важливу роль у координації та узгодженні нормативних актів на канадських ринках капіталу.

Основні висновки для бізнесу

Після проведення ретельної юридичної перевірки регулятор вимагає від інвестиційних фондів визначити, чи є криптоактиви, в які вони мають намір інвестувати, цінними паперами або деривативами. Крім того, він нагадує інвестиційному менеджменту, що вони не мають права надавати в позику активи, які не підпадають під категорію цінних паперів.

Документ також окреслює “мінімальні очікування” щодо зберігання криптоактивів. Ці очікування охоплюють такі практики, як первинне зберігання в “холодних гаманцях”, сегрегація активів, прозорість через видимість блокчейну, отримання страхового покриття на випадок корпоративних злочинів і надання звітів аудиторам фондів.

Також розглядається питання криптовалютного стейкінгу. Якщо емітенти підтримуватимуть достатній резерв активів у кваліфікованого зберігача і якщо криптовалютні біржі, які надають стейблкоіни, розкриють “конкретні деталі, що стосуються управління, операцій та резервів активів для публічного доступу”, CSA може розглянути можливість дозволити торгівлю такими активами. CSA підтверджує, що стейкінг прямо не заборонений, але очікує, що менеджери фондів проявлятимуть обережність, щоб запобігти перетворенню ліквідних криптоактивів на неліквідні під час стейкінгу. Наголошується на дотриманні обмежень щодо неліквідності.

Отже, нещодавні регуляторні зміни в канадському криптовалютному ландшафті створили як виклики, так і можливості для інвесторів, інвестиційних фондів та бізнесу, пов’язаного з криптовалютами. У рекомендаціях, наданих Канадською комісією з цінних паперів (CSA), підкреслюється важливість комплексної юридичної перевірки, дотримання вимог законодавства та управління ризиками в цій сфері, що розвивається.

Author: Ganna Voievodina, a licensed attorney,
СЕО and co-founder of Manimama Legal & Growth Agency

джерело фото