Новий режим рекламування криптоактивів у Великій Британії

1. Вступ

Регулювання криптоактивів у Великій Британії лише недавно потрапило під пильний нагляд

Управління з фінансового регулювання та нагляду (FCA). Однак зростаюче занепокоєння щодо захисту прав споживачів і потенційних правопорушень, пов’язаних з оманливою рекламою криптовалют, спонукало владу розширити сферу регулювання FCA.

Новий режим рекламування криптоактивів, який набув чинності 8 жовтня 2023 року, тепер підпадає під обмеження на фінансове просування певних криптоактивів, викладені в розділі 21 Financial Services and Markets Act 2000 року (FSMA). Це означає, що реклама, пов’язана з “кваліфікованими криптоактивами”, повинна або отримувати схвалення від FCA, або підпадати під певні винятки згідно з Financial Promotion Order (FPO) 2005 року.

Нове регулювання спрямоване на усунення ризиків того, що оманлива реклама щодо прибутковості може призвести до того, що споживачі, які не знайомі з криптовалютами, зазнають значних збитків. Тому було запроваджено правила чіткого розкриття інформації про ризики, щоб гарантувати, що реклама відображає об’єктивну картину високого ризику криптоактивів. У цій статті розглядаються криптоактиви, що підпадають під визначення, наявні звільнення від отримання дозволів, правила проведення реклами, а також положення, пов’язані з прямою рекламою.

2. Що таке кваліфіковані криптоактиви за новими правилами?

Регулювання рекламування фінансових послуг тупер буде застосовуватись до категорії “кваліфікованих криптоактивів”. Визначення охоплює криптоактиви, які є взаємозамінними (тобто взаємозамінними) та передаваними. 

Зокрема, кваліфікованими криптоактивами є:

 • “будь-яке криптографічно захищене цифрове представлення вартості або договірних прав, яке можна передавати, зберігати або торгувати в електронному вигляді і яке використовує технологію розподіленого реєстру (DLT)”.

Це широке визначення, призначене для охоплення основних криптовалют, таких як Bitcoin, Ethereum та інших найпопулярніших токенів. Однак, певні криптоактиви не підпадають під цю категорію:

 • невзаємозамінні токени (NFT) – оскільки вони позиціонуються більше як цифрові предмети колекціонування
 • Токени безпеки – ті, що відповідають визначенню конкретної інвестиції згідно з FSMA
 • Токени електронних грошей – такі як стейблкоіни, прив’язані до фіатної валюти
 • Власне фіатна валюта

Визначення фокусується на криптовалютах зі спекулятивним потенціалом, які викликають занепокоєння щодо захисту прав споживачів, якщо їх просувають у спосіб, що вводить в оману. 

3. Обмеження на фінансові акції для кваліфікованих криптоактивів

Розділ 21 FSMA накладає загальне обмеження на фінансове стимулювання інвестицій. Оскільки кваліфіковані криптоактиви визначені як інвестиції, будь-які запрошення або спонукання до взаємодії з цими криптоактивами тепер підпадають під це обмеження.

Як наслідок, у несанкціонованих фірм, що займаються криптоактивами, є два основних способи легального проведення фінансових акцій:

Відповідні винятки включають повідомлення сертифікованим заможним особам, досвідченим інвесторам або професійним консультантам, таким як бухгалтери та юристи.

Важливо, що винятки з FPO, запроваджені у 2023 році, дозволяюьб компаніям, що працюють з криптоактивами, зареєстрованим відповідно до законодавства про боротьбу з відмиванням грошей (AML), затверджувати власні рекламні кампанії лише для кваліфікованих криптоактивів. Однак зареєстровані криптофірми не можуть створювати рекламу інших контрольованих інвестицій.

4. Правила, що застосовуються до фінансових акцій, пов’язаних з криптоактивами

Усі рекламні компаніїї, пов’язані з кваліфікованими криптоактивами, тепер повинні відповідати основним стандартам FCA – бути чесними, зрозумілими і не вводити в оману.

Також застосовуються конкретні вимоги до поведінки, викладені в Посібнику FCA, які в основному містяться в главі 4 Conduct of Business sourcebook (COBS).

Враховуючи волатильність ринку та відсутність регуляторного захисту, кваліфіковані криптоактиви підпадають під режим FCA як інвестиції з високим ступенем ризику. Це означає, що рекламні акції криптоактивів повинні відповідати суворим правилам розкриття інформації, викладеним у COBS 4.12A.

Основні вимоги стосуються наступного:

 • Реклама повинна містити чіткі та помітні попередження про ризики, що описують потенційні ризики, пов’язані з інвестуванням у криптоактиви.
 • Фінансова реклама повинна бути зрозумілою, чесною і не вводити в оману. Надана інформація повинна точно відображати особливості та ризики, пов’язані з криптоактивами
 • Заборона стимулів для інвестування, таких як бонуси або обіцянки нереальних прибутків
 • Забезпечення належної класифікації та оцінки споживачів перед тим, як дозволити їм інвестувати.

Крім того, настанови FCA, що не входять до COBS, також встановлюють правила щодо фінансового просування криптоактивів:

 • Щоб захистити споживачів, компанії зобов’язані ретельно оцінювати потенційну шкоду, пов’язану із заявами про стабільність криптоактивів. Заяви не повинні вводити в оману, і компанії повинні обґрунтовувати достовірність заявленої стабільності, щоб викликати довіру у споживачів.
 • Реклама, пов’язана з моделями криптоактивів зі складною дохідністю, вимагає ретельної уваги до деталей. Компанії повинні надавати чіткі докази, що підтверджують рекламовану прибутковість, прозоро розкривати інформацію про юридичну та бенефіціарну власність, збори та ризики, пов’язані з моделлю, щоб захистити інтереси споживачів.
 • Визнаючи широке охоплення соціальних мереж, компанії повинні дотримуватися існуючих рекомендацій щодо фінансового просування у цих сервісах. Розкриття інформації про комерційні відносини та дотримання принципів рівності та різноманітності є обов’язковими, з нагадуванням про те, що існуючі правила застосовуються незалежно від формату комунікації.
 • Компанії повинні проводити ретельну перевірку криптоактивів і пов’язаних з ними претензій перед тим, як повідомляти про фінансові пропозиції. Це включає перевірку автентичності, ризиків, технологічних аспектів, дотримання законодавства та потенційного впливу на споживачів.

Оскільки багато споживачів все ще не знайомі зі сферою криптоактивів, застосування стандартів поведінки щодо фінансових пропозицій розглядається як перший важливий регуляторний крок. Це має на меті усунути ризики неправомірної поведінки, такі як реклама, що вводить в оману, без надмірних обмежень для розвитку ринку.

5. Регулювання реклами шляхом прямої пропозиції

Правила COBS 4.12A дозволяють повідомляти або схвалювати прямі фінансові пропозиції щодо криптоактивів лише заможним інвесторам у контексті правил, що стосуються обмежених інвестицій на масовому ринку (RMMI) (тобто обмеженому колу заможних і сертифікованих досвідчених інвесторів). Надання цього винятку в рамках правил має на меті запобігти тому, щоб регулювання рекламування не було занадто суворим для компаній, що орієнтовані на інвесторів готових на високі ризики. Реклама криптоактивів, що спрямована на таку цільову аудиторію, повинна бути зрозумілою, чесною і не вводити в оману, а також містити відповідні попередження про ризики.

Виняток не поширюється на досвідчених інвесторів із відповідними сертифікатами.

Однак, правила “positive friction” все ще застосовуються, щоб допомогти у прийнятті рішень і захистити від надмірного використання. Для інвесторів-початківців вони включають наступне:

 • Персоналізовані попередження про ризики, які пояснюють, що нестабільні, складні криптовалютні інвестиції можуть втратити всю свою цінність
 • Зобов’язання компаній класифікувати роздрібних клієнтів на основі таких факторів, як: чи є вони заможними інвесторами, досвідченими інвесторами або інвесторами з обмеженими можливостями
 • 24-годинний період очікування перед тим, як дозволити інвестиції

Крім того, інші правила, встановлені для реклами фінансових послуг, застосовуються до реклами шляхом прямої пропозиції, наприклад, ті, що встановлені в настановах FCA, що не входять до COBS.

Спочатку компанії намагалися імплементувати зміни до свого програмного забезпечення,, щоб встигнути до жовтня 2023 року впровадити нові правила прямої пропозиції. Тому FCA внесла зміни, які відтермінували аспекти, пов’язані з попередженнями про ризики, періодами затишшя та оцінками, до січня 2024 року.

6. Висновок

Загалом, новий режим регулювання рекламування фінансових послуг пов’язаних із криптовалютами у Великобританії, який набув чинності 8 жовтня 2023 року, розширює сферу нагляду FCA, включивши до неї “кваліфіковані криптоактиви”. До них відносяться взаємозамінні та передавані цифрові активи, які використовують DLT, за винятком деяких категорій, таких як NFT, стейблкоїни і токени безпеки. 

Режим накладає основні стандарти на рекламу, вимагаючи, щоб вона була чесною, зрозумілою і не вводила в оману.  Визнаючи виклики галузі, FCA внесла зміни, продемонструвавши прагматичний підхід до збалансування захисту прав споживачів та інновацій на криптовалютному ринку, що розвивається.

Таким чином, компанії, що надають послуги, пов’язані із криптовалютами, у Великобританії, зіткнулись із суворішими вимогами просування, однак споживачі можуть бути впевнені у тому, що імовірніть зустрітись із рекламою шахрайських послуг буде меншою.


фото-джерело

Комплаєнс у сфері криптовалют: Підхід Грузії до регулювання VASP

Грузія, яка розташована на перехресті Східної Європи та Західної Азії, досягла значних успіхів у світі криптовалют і технології блокчейн.

Зважаючи на те, що останніми роками світовий інтерес до цифрових активів зріс, Грузія не лише прийняла ці інноваційні технології, але й зробила кроки для створення нормативно-правової бази, яка регулюватиме їх використання. 

13 червня 2023 року Президент Національного банку Грузії затвердив Наказ № 94/04, який представляє собою Правила реєстрації, анулювання реєстрації та регулювання VASP в Національному банку Грузії. Таким чином, з 1 липня 2023 року в Грузії набув чинності новий нормативний акт, який дає визначення VASP та зобов’язує реєструватися в Національному банку Грузії.

Ключові особливості

Відповідно до Закону Грузії “Про Національний банк Грузії” про внесення змін до органічного закону Грузії, віртуальний актив не є законним платіжним засобом. Забороняється здійснювати платежі за допомогою віртуального активу, за винятком випадків, визначених нормативно-правовим актом Національного банку Грузії, які необхідні для здійснення послуги віртуального активу. 

Також грузинське законодавство дає визначення “конвертованого віртуального активу” – це віртуальний актив, який має еквівалентну вартість на ринку в національній або іноземній валюті, іншому віртуальному активі та/або фінансовому інструменті, на який він може бути обміняний.

Стосовно VASP, то це особа, яка надає послуги з віртуальними активами на користь іншої особи.

До послуг з віртуальними активами належать такі види діяльності:

 1. Обмін (у тому числі через кіоски) між конвертованим віртуальним активом і фіатною валютою (національною або іноземною), між однією або кількома формами віртуальних активів, між конвертованим віртуальним активом і фінансовим інструментом.
 2. Переказ конвертованого віртуального активу.
 3. Зберігання та/або адміністрування конвертованих віртуальних активів або інструменту, що дозволяє контролювати віртуальні активи.
 4. Управління портфелем конвертованих віртуальних активів (крім управління колективним портфелем).
 5. Адміністрування торгової платформи конвертованих віртуальних активів.
 6. Кредитування конвертованих віртуальних активів.
 7. Первинна пропозиція монет конвертованого віртуального активу та/або послуги, пов’язані з первинною пропозицією монет.

VASP уповноважений здійснювати переказ грошових коштів (національної або іноземної валюти), отриманих в результаті обміну конвертованого віртуального активу в рамках наданої користувачем послуги, в безготівковій формі постачальнику платіжних послуг, постачальнику-посереднику або еквайру (в тому числі субаквайру) одержувача, включеному в схему надання послуг. Крім того, він також має право отримувати комісію/відсотки/вигоду від користувача в межах послуг, що виконуються ним, за наданий ним віртуальний актив.

Реєстрація VASP 

Відповідно, VASP зобов’язаний зареєструватися в Національному банку Грузії та відповідати встановленим ним вимогам.

Все, що потрібно – це подати до Національного банку повністю заповнену реєстраційну форму VASP ( всі додатки) та відповідні документи, такі як, серед іншого, але не обмежуючись цим:

 • бізнес-план ( мінімум з прогнозом бюджету на найближчі 3 роки);
 • схематичний опис впровадження послуги з обслуговування віртуальних активів;
 • документи, що підтверджують право користування або власності на нерухоме майно, в якому буде розміщено головний офіс та відділення/сервісний центр VASP;
 • внутрішню інструкцію (політику-процедуру), розроблену VASP для впровадження системи комплаєнс-контролю, включаючи документ з оцінки організаційних ризиків з питань відмивання коштів та фінансування тероризму.

Реєстраційний збір становить 5000 GEL (приблизно EUR 1715).

Національний банк протягом 60 календарних днів з дня подання відповідної реєстраційної інформації/документації приймає рішення про реєстрацію VASP або про відмову в реєстрації.

Вимоги до VASP

Законодавство Грузії передбачає, що VASP має відповідати наведеним нижче вимогам (не виключно):

 • це може бути лише юридична особа (товариство з обмеженою відповідальністю або акціонерне товариство), створена та зареєстрована відповідно до законодавства Грузії. ТОВ в Грузії не має вимог до мінімального статутного капіталу. Мінімальний капітал акціонерного товариства повинен становити 100,000 GEL (приблизно EUR 34,304), 25% якого повинні бути внесені відповідними акціонерами одразу після реєстрації;
 • юридична особа, яка має лише 1 акціонера/партнера, який також є директором цієї юридичної особи, повинна мати щонайменше 2 директорів;
 • VASP повинні мати адміністратора – це член наглядової ради VASP, член дирекції, а також особа, яка уповноважена брати на себе зобов’язання від імені VASP самостійно та/або разом з однією або кількома особами;
 • одна з осіб, уповноважених представляти VASP, повинна перебувати на території Грузії щонайменше 14 календарних днів протягом календарного місяця;
 • VASP зобов’язаний розмістити свій головний офіс на території Грузії, звідки його адміністратор (адміністратори) здійснюватимуть фактичне управління діяльністю VASP;
 • зобов’язаний здійснювати запобіжні заходи, зазначені в частині 1 статті 10 Закону Грузії “Про сприяння запобіганню відмиванню коштів та фінансуванню тероризму”, за наявності такої підстави: у разі укладення разової транзакції, пов’язаної з обслуговуванням конвертованого віртуального активу, – 1000 USD, 1000 EUR або 3000 GEL;
 • він зобов’язаний до початку діяльності впровадити програмну (електронну) систему, яка є пропорційною характеру, обсягу, пов’язаним з нею ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму та забезпечує автоматичне виявлення операцій, що заслуговують на увагу/незвичайних операцій, шляхом обробки наявної інформації на основі технології розподіленого реєстру.

Заборони для VASPs

Грузія встановила певні заборони для VASP:

 1. Не дозволяється надавати послуги з віртуальних активів особі, яка не є зареєстрованим Національним банком VASP або представником фінансового сектору, уповноваженим надавати послуги з віртуальних активів відповідно до законодавства, що регламентує діяльність.
 2. VASP забороняється надавати послуги з віртуальних активів через агента.
 3. Не дозволяється надавати віртуальні активи в позику фізичним особам.
 4. Послугам з надання віртуальних активів забороняється отримувати комісійні, відсотки або будь-які грошові або негрошові вигоди від будь-кого, крім користувача, при управлінні портфелем конвертованих віртуальних активів.
 5. VASP забороняється надавати послуги з таким віртуальним активом (монета з підвищеною анонімністю/приватна монета) та/або використовувати такі технологічні методи/механізми, які не дозволяють VASP ідентифікувати та відстежувати інформацію про транзакцію та сторони, що беруть участь у ній, розподіленим способом.

Система оподаткування крипто-активів у Грузії

Щодо особливостей оподаткування крипто-активів необхідно звернутися до Публічного рішення № 201 “Про оподаткування операцій з постачання крипто-активів та обчислювальної швидкості (потужності) для їхнього добування” від 28 червня 2019 року.

Відповідно до статті 3 цього рішення:

 • постачання крипто-активу фізичними особами (обмін крипто-активу на національну або іноземну валюту) звільняється від оподаткування ПДВ;
 • дохід, отриманий фізичною особою від постачання крипто-активів, звільняється від оподаткування податком на доходи фізичних осіб.

Однак криптовалютні компанії повинні сплачувати корпоративний податок з прибутку, в тому числі отриманого за кордоном. Компанії повинні сплачувати податок у розмірі 15% з кожної транзакції, якщо вони отримують від неї прибуток.

Також з 1 січня 2017 року Грузія перейшла на “естонську модель” оподаткування, суть якої полягає в тому, що оподатковується лише розподілений прибуток. У цій системі, якщо компанія вирішує не виплачувати дивіденди, а реінвестувати отриманий прибуток у розвиток компанії, вона не зобов’язана сплачувати податок на прибуток.

Якщо компанія зацікавлена в податкових пільгах, варто розглянути можливість створення компанії у вільній індустріальній зоні (“ВІЗ”) Грузії. Нижче наведені основні переваги:

 • Звільнення від податку на майно для компаній, зареєстрованих у ВІЗ Грузії
 • Відсутність ПДВ та мита на товари, що ввозяться на територію ВІЗ
 • Відсутність ПДВ на операції між компаніями, зареєстрованими у ВІЗ
 • При дотриманні умов, передбачених Податковим кодексом Грузії, доходи компанії можуть бути звільнені від оподаткування податком на прибуток
 • Немає обмежень на репатріацію капіталу

Таким чином, для отримання привілеїв краще реєструвати компанію в таких ВІЗ, як Тбілісі, Кутаїсі або Поті.

Висновок

Підсумовуючи, можна сказати, що VASP в Грузії є невід’ємною частиною індустрії цифрових активів, котра стрімко розвивається. Грузія, з її інноваційним духом і прагненням до модернізації, зосереджена на впровадженні передових технологій, водночас прагнучи забезпечити безпеку криптовалют і дотримання правових норм. Країна не тільки визнає потенціал криптовалют і блокчейну, а й удосконалює своє законодавство, щоб створити сприятливе середовище для індустрії.

Зміст цієї статті призначений для надання загального уявлення про предмет, а не для юридичної консультації.


фото-джерело

Криптовалюта на Сейшелах: межа беззаконня чи нові можливості?

Глобальний нормативно-правовий простір для регулювання криптоактивів розвивається швидкими темпами, оскільки світ швидко вчиться та адаптується до цифрових валют і технології блокчейн. 

Сейшельські острови, розташовані в Індійському океані, відомі своєю приголомшливою природною красою, яка приваблює туристів з усього світу. Але під вражаючими краєвидами та чистою блакитною водою ховається бурхлива криптоекономіка, яка не має офіційного регулювання чи нагляду. Поки країни намагаються вирішити питання криптоактивів, маленька острівна держава Сейшельські острови опинилася в особливому становищі – вона виділяється тим, що не має всебічного регулювання криптоактивів. У цій статті ви дізнаєтеся про особливості регулювання криптовалют у цій юрисдикції.

Поточна ситуація з крипторегулюванням на Сейшельських островах

Перш за все, слід зазначити, що законодавство Сейшельських островів, а саме Закон про протидію відмиванню коштів та фінансуванню тероризму 2020 року (консолідований до 19 травня 2022 року), закріплює визначення віртуального активу, що означає цифрове представлення вартості, якою можна торгувати або передавати в цифровому вигляді, і яка може бути використана в платіжних або інвестиційних цілях, і не включає цифрове представлення фіатної валюти, цінних паперів та інших фінансових активів.

На Сейшельських островах законним платіжним засобом вважаються готівкові та безготівкові способи оплати. Відповідно до частини V Закону про Центральний банк Сейшельських Островів (ЦБС) від 2004 року, банкноти і монети, випущені Центральним банком, є законним платіжним засобом на Сейшельських Островах, а також чеки, платіжні доручення, інкасові доручення, банківські картки та інші платіжні інструменти, як визначено в частині VII цього Закону. Платіжні інструменти, що виходять за межі цього переліку, вважаються незаконними. Віртуальний актив не входить до переліку платіжних інструментів, визначених ЦБС як законний платіжний засіб, і не визнається в країні як засіб платежу. Уряд Сейшельських островів і ЦБС також не передбачили можливості використання віртуальних валют як законного платіжного засобу. На Сейшельських Островах немає законних засобів для використання віртуального активу як законного платіжного засобу, і він також не підпадає під дію Закону про іноземну валюту від 2009 року як іноземна валюта.

Варто зазначити, що наразі на Сейшельських островах відсутня законодавча база щодо регулювання діяльності, пов’язаної з віртуальними активами. Так, у цій юрисдикції немає закону про ліцензування постачальників послуг з віртуальних активів (VASP), відсутній нагляд за діяльністю VASP, а існуюча законодавча база у сфері протидії фінансуванню тероризму та фінансових послуг не відповідає швидким темпам транзакційної діяльності, що відбуваються у сфері віртуальних активів та цифрової фінансової трансформації.

На Сейшельських островах не було видано жодного керівництва з питань віртуальних активів та VASP, яке б дозволило потенційним VASP зрозуміти очікування регулятора та ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з віртуальними активами та пов’язаними з ними діяльністю, а також вимоги щодо комплаєнсу, і діяти відповідно до них. Через відсутність відповідного законодавства активна взаємодія з сектором з цією метою не проводилася.

Загальний висновок полягає в тому, що всі VASP, які мають місцезнаходження або здійснюють діяльність на Сейшельських островах, є незареєстрованими, неліцензованими, нерегульованими та непідконтрольними з точки зору цілей протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму.

На підтвердження вищезазначеного, 10 січня 2023 року Управління з фінансових послуг (Управління) видало “Повідомлення про постачальників послуг з віртуальних активів, які претендують на ліцензію та регулювання з боку Управління”, в якому повідомляє, що Управління не видає і не видавало ліцензії міжнародним бізнес-компаніям на надання послуг, пов’язаних з будь-яким типом віртуальних активів, платформ для обміну віртуальних активів та інших супутніх або подібних послуг. Як і будь-яка компанія, міжнародна бізнес-компанія зобов’язана отримати та мати відповідний дозвіл на здійснення певних видів діяльності в юрисдикції, в якій вона працює. Тому Управління рекомендує особам, які бажають користуватися послугами будь-яких компаній, що заявляють про надання послуг в рамках такої діяльності, спочатку провести власну перевірку цих компаній, які можуть бути, а можуть і не бути міжнародними бізнес-компаніями, і ретельно зважити ризики, такі як втрата коштів і потенційні труднощі з їх поверненням, при роботі з такими послугами та компаніями перед укладенням договорів.

Втім, слід зазначити, що Сейшельські острови перебувають у процесі розробки національної політики у сфері віртуальних активів, щоб впоратися зі зростаючою кількістю позовів щодо діяльності, пов’язаної з віртуальними активами. Наадір Хассан, міністр фінансів країни, заявив, що до цього кроку підштовхнув звіт про національну оцінку ризиків, проведений Управлінням. За його словами, за останні п’ять-сім років фінансовий сектор у всьому світі зазнав трансформації у способах ведення бізнесу, особливо коли мова йде про способи оплати.

Метою політики буде створення правової бази для кращого регулювання діяльності, пов’язаної з віртуальними активами на Сейшельських островах, та захисту громадськості. Таким чином, політика буде спрямована на встановлення правових норм для реєстрації бізнесу у сфері віртуальних активів та видачу ліцензій відповідно до видів діяльності, дозволених у країні.

Ситуація у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму щодо віртуальних активів та VASP

Рекомендація 15 (REC15) Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) щодо нових технологій вимагає, щоб VASP регулювалися з метою протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, ліцензувалися або реєструвалися та підлягали ефективним системам моніторингу або нагляду.

Але у Звіті про взаємну оцінку Сейшельських островів зазначено наступне: Сейшельські острови були визнані такими, що не відповідають вимогам REC15.

Спостерігаючи за зростанням популярності використання віртуальних активів за короткий проміжок часу та потенціалом для зловживань через відсутність спеціальної нормативно-правової бази, Управління доручило уряду Сейшельських островів провести оцінку ризиків відмивання коштів та фінансування тероризму, щоб охопити всі сектори, які можуть бути задіяні в діяльності з віртуальними активами та VASP в країні.

Влітку 2022 року Національний комітет з питань запобігання та протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму (Комітет) отримав схвалення Кабінету Міністрів на ухвалення та публікацію Національного звіту з оцінки ризиків, пов’язаних з віртуальними активами та VASP. Оцінка щодо віртуальних активів/VASP проводилася протягом першої половини 2022 року з основною метою допомогти Комітету та компетентним і наглядовим органам, що входять до його складу, оцінити ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з існуючою діяльністю у цій сфері, а також ризики, пов’язані з наявністю режиму віртуальних активів/VASP на Сейшельських островах.

Згідно з висновками оцінки, ризики відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язані з віртуальними активами/VASP, є дуже високими через відсутність відповідної нормативно-правової бази.

Дуже високий рівень загроз відмивання коштів та фінансування тероризму для віртуальних активів та VASP на Сейшельських островах, зокрема, пов’язаний з характером діяльності та фінансовою таємницею, що переважає в міжнародному бізнесі. Незважаючи на виключення Сейшельських островів з офіційного чорного списку “податкових гаваней” Європейського Союзу, притаманна їм загроза залишається, оскільки їм все ще бракує надійних фінансових та людських ресурсів, належної підготовки кадрів та сучасних технологічних систем для протидії ризикам відмивання коштів та фінансування тероризму, пов’язаним з віртуальними активами та VASP.

Важливі ключові висновки оцінки:

 1. Невід’ємний трансграничний ризик – багато неліцензованих VASP працюють на Сейшельських островах з різними різновидами віртуальних активів і пропонують підвищені можливості для забезпечення анонімності. 
 2. Регуляторний арбітраж – несистемний і мізерний розвиток регулювання у сфері віртуальних активів та VASP у всьому світі створює можливості для регуляторного арбітражу, і Сейшельські острови можуть бути вразливими через відсутність правової бази для регулювання діяльності VASP. Крім того, відсутність роз’яснень у податковому законодавстві щодо віртуальних активів може дозволити ухилятися від сплати податків на Сейшельських островах.
 3. Належна перевірка – фідуціарні служби та провайдери капіталу і колективних інвестицій повинні більше уваги приділяти інформації про KYC та KYCC для виявлення міжнародних бізнес-компаній, що діють як VASP.
 4. Повідомлення про підозрілі операції, пов’язані з VASP – кількість повідомлень про підозрілі операції не відображає більшої кількості VASP, які фігурують у запитах правоохоронних органів, регуляторних повідомленнях та негативних публікаціях у ЗМІ.
 5. NFT та стейблкоіни – значна кількість VASP пропонують NFT, які можуть використовуватися в платіжних цілях, а також стейблкоіни, прив’язані до валюти з невідомих джерел, і врахування фінансових ризиків також невідоме. Оскільки в багатьох юрисдикціях регулювання та нагляд за NFT і стейблкоінами перебувають на стадії становлення або взагалі відсутні, Сейшельські острови можуть стати центром для цієї діяльності.

Як висновок

Насамкінець, відсутність регулювання віртуальних активів на Сейшельських островах має як переваги, так і ризики. Влада повинна належним чином враховувати потенційні вигоди від сприяння інноваціям у сфері блокчейну та залучення бізнесу, а також ризики, пов’язані з недостатнім захистом інвесторів та сприянням незаконній діяльності. Крім того, важливо відзначити, що сфера регулювання віртуальних активів може швидко розвиватися, і нові зміни можуть бути внесені в будь-який час.

Зміст цієї статті має на меті надати загальне уявлення про предмет, а не розглядатися як юридична консультація.


Автор: Євгенія Уколова, юрист Manimama Legal&Growth Agency


фото-джерело

Відкриваючи нові горизонти: Південна Африка запроваджує обов’язкові ліцензії на обмін криптовалютою – ваш посібник із дотримання нових ліцензійних вимог FCA

Південна Африка зі своєю різноманітною економікою, багатими природними ресурсами і стратегічним розташуванням на перехресті континентів є привабливим середовищем для ділових підприємств. Ця країна, відома своєю багатою історією і приголомшливими пейзажами, перетворилася на динамічний центр, що пропонує широкий спектр можливостей у різних галузях. Від галасливих фінансових центрів до процвітаючого технологічного сектору – привабливість Південної Африки полягає в її багатогранних перевагах, які приваблюють як місцевих, так і міжнародних підприємців. Уряд Південної Африки старанно приводить свою правову базу у відповідність до сучасних технологічних досягнень і активно домагається конкурентоспроможності в глобальному масштабі. У статті буде проаналізовано останні зміни в законодавстві і те, як ці зміни вплинуть на бізнес у криптоіндустрії.

Криптоактиви = Фінансові продукти

19 жовтня 2023 року Управління з нагляду за фінансовим сектором Південної Африки (далі: “FSCA”) офіційно класифікувало криптоактиви як фінансові продукти відповідно до свого Закону про фінансові консультаційні та посередницькі послуги № 37 від 2002 року (“Закон FAIS”). У своїй офіційній декларації FSCA попередила про ризики, пов’язані з використанням криптоактивів, і наголосила на важливості співпраці лише з авторизованими постачальниками фінансових послуг. Далі в заяві йдеться про те, що підприємства, які пропонують фінансові послуги, пов’язані з криптоактивами, повинні подати заявку на отримання ліцензії в FSCA, починаючи з 1 червня 2023 року. Важливо зазначити, що в заяві згадується, що споживачі не зобов’язані чекати до певної дати (в даному випадку 30 листопада 2023 р.) для подачі скарг на бізнес. Це передбачає, що клієнти і споживачі мають право висловлювати свої побоювання і повідомляти про проблеми, пов’язані з послугами криптоактивів, до зазначеної дати, підкреслюючи важливість захисту споживачів і прозорості.

Орган фінансового регулювання (FSCA) ПАР заявив, що всі біржі криптовалюти, що діють на території країни, повинні отримати ліцензії до кінця 2023 року. Комісар FSCA в інтерв’ю Bloomberg заявив, що з моменту нещодавнього початку цього процесу вже було отримано близько 20 заявок на отримання ліцензій. процес, і додаткові заявки очікуються до крайнього терміну 30 листопада. Комісар також зазначив, що в разі, якщо криптовалютні біржі продовжать функціонувати без ліцензій після встановленого терміну, регулюючий орган має намір ухвалити “примусові заходи”, які можуть містити штрафи або навіть закриття підприємств, які не відповідають вимогам, згідно з наданою інформацією.

Запровадження нормативної бази для криптовалютних продуктів є розумним кроком з огляду на потенційні ризики для споживачів фінансових послуг у країні. Було також наголошено на необхідності часу для оцінки ефективності цих заходів і запевнення в постійній співпраці з галуззю для доопрацювання та впровадження будь-яких необхідних коригувань. Ця подія робить Південну Африку першою країною на континенті, яка вимагає ліцензування обміну цифровими активами, що відповідає глобальній тенденції посилення нагляду та контролю над сектором криптовалют.

За словами представника FSCA, особи, які пропонують фінансові послуги, пов’язані з криптоактивами, за деякими винятками, як-от криптомайнери та постачальники послуг NFT, зобов’язані отримати офіційний дозвіл. Недотримання цієї вимоги являє собою порушення закону, що потенційно може призвести до регулятивних дій з боку відповідних органів. FSCA бере активну участь у формуванні правил у сфері криптовалют і фінансових технологій, співпрацюючи з “міжурядовою робочою групою у сфері фінансових технологій”, до якої входять великі фінансові регулятори та політики, такі як Національне казначейство та Резервний банк Південної Африки.

Тенденція посилення регулювання не обмежується однією тільки Південною Африкою. 3 липня Валютне управління Сінгапуру оголосило про аналогічну вимогу до постачальників криптопослуг у країні забезпечити захист активів клієнтів у встановленому законом трасті для безпечного зберігання до кінця року. Це підкреслює глобальний рух до більш суворого регулювання криптовалют.

Отримання ліцензії FAIS

Отримання ліцензії на фінансові консультативні та посередницькі послуги (FAIS) у Південній Африці передбачає кілька кроків для забезпечення дотримання нормативної бази. Ось покрокове керівництво про те, як отримати ліцензію FAIS:

Крок 1. Розуміння вимог

Перш ніж почати процес подання заявки, переконайтеся, що ви повністю розумієте вимоги для отримання ліцензії FAIS. Це включає в себе наявність необхідної кваліфікації, відповідність критеріям відповідності та належної якості, а також глибоке розуміння фінансових продуктів і послуг, щодо яких ви збираєтеся надавати консультації або посередницькі послуги.

Крок 2: Кваліфікація

Переконайтеся, що ви володієте відповідною кваліфікацією, визнаною FSCA для конкретних фінансових послуг, які планує запропонувати ваш бізнес. Майте на увазі, що різні категорії фінансових послуг мають різні кваліфікаційні вимоги.

Крок 3: Нормативний іспит

Складіть нормативний іспит(и), що відповідає конкретній категорії фінансових послуг, які ваша компанія має намір надавати. Ці іспити проводяться затвердженими екзаменаційними органами. Зареєструйтеся на іспити, що мають відношення до вашого бізнесу, і гідно підготуйтеся до них.

Крок 4: Зареєструйтеся як FSP

Щоб подати заявку на отримання ліцензії FAIS, ваша компанія спочатку має бути зареєстрована як постачальник фінансових послуг (FSP). Скористайтеся онлайн-порталом подання заявок FSCA, щоб зареєструватися і подати всю необхідну документацію.

Крок 5. Оцінка відповідності та правильності

У рамках процесу реєстрації ваш бізнес пройде відповідну і правильну оцінку, щоб гарантувати чесність, компетентність і фінансову стійкість. Ця оцінка включає надання докладної особистої та фінансової інформації в міру необхідності.

Крок 6: Відповідність вимогам і документація

Зберіть усю необхідну документацію, включно з кваліфікацією вашого бізнесу, результатами нормативних іспитів, доказами відповідності критеріям відповідності та належної якості, а також будь-якими іншими відповідними документами. Вкрай важливо, щоб уся документація була точною та актуальною.

Крок 7: Подайте заявку на отримання ліцензії FAIS

Подайте заявку на отримання ліцензії FAIS для вашого бізнесу через онлайн-портал FSCA. Обов’язково сплатіть необхідний збір за подання заяви, який може варіюватися залежно від категорії фінансових послуг, які ваша компанія має намір надавати.

Крок 8: Очікування обробки

Після подання вашої заяви FSCA розгляне ваші матеріали та проведе необхідні перевірки. Ця частина процесу може зайняти деякий час, тому важливо проявити терпіння і ретельність.

Крок 9: Моніторинг відповідності

Щойно ваш бізнес отримає ліцензію FAIS, він буде піддаватися постійному моніторингу відповідності з боку FSCA. Вкрай важливо послідовно дотримуватися всіх нормативних вимог для збереження вашої ліцензії.

У висновку

Південна Африка прагне прийняти технологічні зміни як свідчення свого далекоглядного підходу, що прагне використати силу інновацій, зберігаючи при цьому нормативно-правове середовище, яке заохочує відповідальний розвиток. Така проактивна позиція сприяє кращому розв’язанню проблем і можливостей, що виникають унаслідок цифрової революції. Немає двох однакових бізнесів. Якщо ви зацікавлені у веденні бізнесу в Південній Африці, наша команда готова проаналізувати вашу унікальну бізнес-модель і допомогти вам у процесі виходу на ринок, а наш індивідуальний підхід допоможе вам краще зрозуміти вимоги відповідності для ефективного ведення вашого бізнесу.

Author: Ganna Voievodina, a licensed attorney,
СЕО and co-founder of Manimama Legal & Growth Agency

Ласкаво просимо в Гонконг: уряд відкритий для криптовалютних бірж в умовах глобальних змін у законодавстві

У минулому Гонконг користувався репутацією центру криптовалют, де проводилися численні початкові пропозиції та обміни токенів. Однак сценарій змінився, коли регулюючі органи почали висловлювати стурбованість з приводу заборон на роздрібні інвестиції, що змусило багатьох гравців галузі шукати притулок у різних юрисдикціях світу. Наразі регулюючі органи докладають зусиль, щоб переманити ці підприємства назад. За словами інсайдерів галузі, запровадження системи ліцензування Гонконгу для криптовалютних фірм, що обслуговують індивідуальних трейдерів, особливо в той час, коли Сполучені Штати дотримуються більш обережної регулюючої позиції, може розглядатися як потенційна можливість для міста. Перспектива відкриття операцій у Гонконзі привертає дедалі більшу увагу компаній, що займаються цифровими активами, зокрема бірж. Цей інтерес зріс після того, як на початку цього року місцеві регулюючі органи оприлюднили свою ініціативу з ліцензування.

Фактори, що сприяють змінам: огляд нової нормативно-правової бази

У жовтні 2022 року Гонконг опублікував політичну заяву, в якій виклав траєкторію розвитку криптовалюти, часто званих “віртуальними активами”, в якій уряд висловив готовність скорегувати свою нормативно-правову базу як компонент своїх зусиль зі встановлення середовища, що полегшує, з огляду на динамічний характер і винахідливий підхід до віртуальних активів. У політиці йдеться про те, що останніми роками як уряд, так і регулюючі органи спільно створили всеосяжну структуру для нагляду за діяльністю віртуальних активів (ВА), дотримуючись принципу узгодження регулювання з діяльністю та пов’язаними з нею ризиками. Було ініційовано комплексну систему регулювання для надання ліцензій біржам віртуальних активів з використанням методології “згоди” (opt-in); окрім того, у сфері управління активами було розповсюджено директиви, що стосуються управління фондами віртуальних активів і дискреційними рахунками. Крім того, у політиці згадується, що фінансові установи та банки отримали інструкції, що стосуються розповсюдження, торгівлі та консультування щодо продуктів, пов’язаних із віртуальними активами.
Регулятор цінних паперів Гонконгу запровадив суворіші правила для компаній, що займаються цифровими активами, починаючи з 1 червня 2023 року в рамках своєї системи ліцензування криптовалюти.

Новий режим ліцензування являє собою дворівневу структуру, що включає:

 • Постанову про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (глава 615) (AMLO) з поправками, внесеними Постановою про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (поправка) 2022 року, що є першим законом Гонконгу, який стосується віртуальних активів і забезпечує широку нормативно-правову базу, яку VATP контролюватиме SFC; 

Основна увага приділяється захисту роздрібних інвесторів. Тільки ліцензовані провайдери можуть займатися наданням послуг віртуальних активів. Єдиною послугою віртуальних активів, регульованою наразі відповідно до AMLO, є операція VATP, відповідно до якої обов’язкові продажі та купівлі віртуальних активів здійснюються або повинні бути здійснені, узгоджені або укладені;
(ii) гроші клієнта надходять або віртуальні активи клієнта переходять у володіння VATP. Таким чином, новий режим ліцензування охоплює централізовані VATP і механізми, які торгують або підтримують торгівлю віртуальними активами, за винятком тимчасових платформ, які просто надають форум для пропозицій і пропозицій і не торгують або не підтримують торгівлю віртуальними активами на платформах.
Перехід до дозволу роздрібної торгівлі криптовалютами слідує за складним роком для сектору, відзначеним крахом біржі FTX. Нові правила вимагають ліцензування для всіх торгових платформ і бірж зі штрафами за недотримання. Оператори повинні забезпечити дотримання місцевих законів і правил, і заходи включають встановлення лімітів впливу для роздрібних інвесторів і обмеження торгівлі встановленими токенами. Правила також охоплюють маркетинг за допомогою неліцензійних платформ, зокрема через впливових осіб у соціальних мережах.
Крім того, місцеві керуючі фондами, які контролюють фонди з 10% або більше валової вартості активів у цифрових активах, повинні отримати підвищення до своєї “Тип 9” ліцензії. Початковий інтерес був відносно низьким, але наразі спостерігається тенденція до його збільшення, і кілька менеджерів підвищили його за останні шість місяців. SFC тепер більш відкрита для надання “поновлення ліцензії на віртуальні активи” керівникам фондів за умови, що вони володіють необхідними знаннями, досвідом і залучають відповідних постачальників послуг, таких як торгові платформи, зберігачі, адміністратори фондів і аудитори.
У процедурах подання заявок існують певні етапи, які залишаються нерозкритими для громадськості. Вважається, що процес подачі заявки на отримання ліцензії в SFC став більш плавним і швидким порівняно з минулим. Система ліцензування призначена для надання “вибору криптографії для окремих трейдерів”, а також для полегшення “точок входу і виходу”. Останній аспект, зокрема, має велике значення.
Проте місто потенційно може отримати вигоду з бізнесу, який шукає перепочинок від регулятивних заходів в інших регіонах. Це може включати або повний переїзд зі США, або, принаймні, створення присутності за їхніми межами.

Крім того, фінансові регулюючі органи в Гонконзі створили схему, що дозволяє реєструватися керуючим фондами, які торгують виключно криптовалютними інвестиційними продуктами. Ця ініціатива відкриває можливості для альтернативних інвестиційних менеджерів, які займаються цифровими активами, особливо тими, що пов’язані з інституційними партнерами з обмеженою відповідальністю.
Гонконг також зробив кроки для зміцнення свого становища в крипто-секторі іншими способами. Раніше цього року уряд створив “оперативну групу” з Web3 з метою розслідування та надання пропозицій щодо “сталого та сумлінного розвитку Web3 у Гонконзі”. Регулятори вважають, що концепція Web3 потенційно може розв’язувати й долати перешкоди в таких галузях, як фінанси, торгівля, бізнес-процеси і навіть повсякденне життя.

У правовій сфері Гонконгу відбулися значні зміни, оскільки у квітні 2023 року Високий суд Гонконгу офіційно класифікував криптовалюту як форму власності та постановив, що криптовалюта може зберігатися на довірі (on trust). Це новаторське рішення являє собою перший випадок такого визначення щодо цифрових активів у місті-державі. Суттєве рішення у справі Re Gatecoin Limited (In Liquidation) приводить Гонконг у відповідність із позицією кількох порівнянних юрисдикцій загального права. Це рішення дає чітку юридичну гарантію щодо дійсності переказів або кредитів у криптовалюті, а також законних прав сторін у разі виникнення випадків шахрайства, крадіжки або зловживання довірою, пов’язаними з цими активами. Безсумнівно, це рішення є позитивним кроком для підприємств, що працюють у цій галузі, яка швидко розвивається.

Первинна реакція криптовалютної індустрії на нові правила

HashKey Exchange і OSL Digital Securities Ltd. нещодавно отримали перші ліцензії на обмін криптовалюти в оновленій структурі Гонконгу, що дає їм змогу обслуговувати роздрібних клієнтів. HashKey Exchange, афілійована з HashKey Group, повідомила про розширення ліцензії для роздрібних користувачів поряд із професійними інвесторами. Наслідуючи цей приклад, OSL Digital Securities, дочірня компанія BC Technology Group, також підтвердила отримання ліцензії на обслуговування роздрібних клієнтів. Ці дві організації раніше мали ліцензії відповідно до колишнього режиму згоди Гонконгу для постачальників послуг криптоактивів, що потенційно могло сприяти їхньому швидкому схваленню в рамках нової системи.

Хоча він все ще перебуває на початкових етапах, відомі світові криптобіржі, такі як Huobi, OKX і BitMEX, висловили намір встановити присутність у цьому регіоні. Привабливість криптовалютних перспектив Гонконгу могла бути викликана його сприятливим діловим кліматом, сприятливими податковими ставками, кваліфікованою робочою силою і стратегічною близькістю до Китаю. Варто зазначити, що SFC наразі дає змогу менеджерам досліджувати ширший спектр цифрових активів для інвестицій і створювати складніші продукти, орієнтовані на Web3. Раніше цього року найбільший цифровий банк міста-держави оголосив про плани з обслуговування криптовалютних бірж, регульованих на місцевому рівні, з введенням і виведенням коштів у фіатній валюті.

Регуляторний прогрес у Гонконзі здається сприятливим, особливо у зв’язку з тим, що США продовжують боротися з регулятивними заходами для свого внутрішнього крипто-сектора. Адміністрація Гонконгу залишається вірною своєму зобов’язанню щодо розширення сектора віртуальних активів, прагнучи позиціонувати регіон як конкурентоспроможний центр віртуальних активів в Азії. Мета Гонконгу полягає не в тому, щоб перешкоджати фінансовим інноваціям, а в тому, щоб встановити справедливість між усіма зацікавленими сторонами, тим самим розкриваючи потенціал галузі, використовуючи Web3 для отримання позитивних ефектів. Підбиваючи підсумок, можна сказати, що втрата суворіших юрисдикцій – це виграш Гонконгу, коли йдеться про криптовалюту.

Author: Ganna Voievodina, a licensed attorney,
СЕО and co-founder of Manimama Legal & Growth Agency

Регулювання криптовалют у Болгарії

Більше ніж туризм

У більшості людей Болгарія, в першу чергу, асоціюється з сонцем, морем і туризмом, проте мало хто звертає увагу на переваги ведення бізнесу в цій країні. Підприємці зазвичай обирають юрисдикції з мінімальними податками та ризиками, а також бажають вийти на нових клієнтів. В основному, підприємці звертають увагу на юрисдикції, які користуються спросом та репутацією, однак Болгарія поза загальною увагою.

Які переваги надає підприємцям Болгарія? Насамперед, це економічна безпека, розвинена сфера зовнішньої торгівлі, привязка болгарської валюти до євро та, відповідно, стабільність курсу, заохочення інвестицій для розвитку бізнесу, вихід на Європейські ринки та багато іншого.

Болгарія підписала двосторонні договори про уникнення подвійного оподаткування з більш як 60 державами. У країні немає валютного контролю. Болгарські компанії – одні з найдешевших в обслуговуванні в Європі. Процедура реєстрації компанії проста та швидка. Відсутня необхідність особистої присутності як при реєстрації компанії, так і при відкритті рахунку в банку Болгарії.

Поточні правила

У країні немає окремого закону, що регулює віртуальні валюти. У 2018 році Національний Банк Болгарії попередив про ризики купівлі віртуальних валют. Банк зазначив, що ризики викликані високою волатильністю та ознаками цінового пузиря. Криптовалюти, на думку Нацбанку Болгарії, є нерегульованими продуктами, які не підходять як інвестиції, заощадження або пенсійне планування.

Конкретизуючи заяву Нацбанку Болгарії слід звернути увагу, що криптовалюта не регулюється жодним фінансовим органом Болгарії і не вважається електронними грошима або фінансовим інструментом. Таким чином, операції з криптовалютами не потребують ліцензування або набуття дозволу від наглядових органів Болгарії.

З 2018 р. політика уряду щодо криптовалют загалом не змінилася, однак, криптовалюти стали регулюватися опосередковано іншими нормативно-правовими актами. Так, у Законі “Про заходи проти відмивання грошей” (Measures Against Money Laundering Act; далі за текстом – “AML”) вказано визначення віртуальних валют. Віртуальні валюти означають цифрове уявлення вартості, яке не випускається і не гарантується центральним банком або державним органом, не обов’язково прив’язане до юридично встановленої валюти і не має правового статусу валюти або грошей, але приймається фізичними або юридичними особами як засіб обміну і може передаватися, зберігатися та торгуватися в електронному вигляді.

Незважаючи на заяву Нацбанку Болгарії про те, що віртуальні активи не є електронними грошима та фінансовими інструментами у контексті оподаткування, дохід від операцій з криптовалютами слід розглядати як дохід від продажу фінансового активу. Відповідна заява міститься у висновку Національного агентства з доходів від 02.04.2014. Фінансовий орган вказує, що доходи фізичних осіб від продажу або обміну віртуальної валюти біткойн декларуються у річній податковій декларації та з них сплачується податок. Для цілей оподаткування дохід від продажу біткоінів слід розглядати як дохід від продажу фінансового активу.

Ліцензування. На даний момент криптокомпанії можуть вести свою діяльність без спеціальної ліцензії/дозволу. Комісія фінансового нагляду (Financial Supervision Commission; далі за текстом “FSC”), регулятор уповноважений випускати ліцензії, не регулює і не видає ліцензії на операції з віртуальними валютами, так як законодавчої бази, яка б регулювала таку діяльність, не існує. Тим не менш, на практиці підприємці стикаються з ситуаціями, коли вони здійснюють операції не тільки з віртуальними активами, але й з фіатною валютою, фінансовими інструментами тощо. У таких випадках їм слід отримати від FSC звичайну фінансову ліцензію.

Вимоги щодо протидії відмиванню грошей

Рада Міністрів Болгарії в 2020 р. прийняла постанову, яка містить інформацію про створення спеціального реєстру компаній – постачальників крипто послуг для того, щоб окремо позначити обов’язок таких компаній дотримуватись вимог AML.

Міністерство фінансів видало Наказ, який встановлює умови та порядок внесення до громадського реєстру криптокомпаній, який веде NRA (National Revenue Agency; далі за текстом: “NRA”). Реєстр створено з метою нагляду за компаніями, діяльність яких несе підвищений ризик відмивання грошей#nbsp; і фінансування тероризму.#nbsp;

Важливими для ознайомлення є статті 10 та 4 Закону AML. У статті 4 Закону AML зазначаються випадки, коли компанія повинна застосовувати перевірку клієнтів (наприклад, проведення разової операції, що перевищує еквівалент 15 000 євро). Стаття 10 встановлює, що слід вважати належною перевіркою клієнта.

Податки

Національне агентство доходів Болгарії (NRA) не проводить відмінностей між різними видами токенів, тобто всі види токенів в цілях оподаткування слід визначати як фінансовий актив.

Податок для фіз. осіб. Відповідно до Закону про податок на прибуток, прибуток від продажу чи обміну фінансових активів, реалізований протягом податкового року, оподатковується. Операції, які можуть принести прибуток або збиток:

 • продаж активів;
 • заміна активів.

Оподатковується лише прибуток від операцій з криптовалютами. Ставка становить 10% від прибутку, отриманого протягом календарного року.

Податок для юр. осіб. Юридичні особи сплачують корпоративний податок, що становить 10% від реалізованого прибутку. Якщо цей прибуток розподіляється на користь партнерів або єдиного власника компанії, одержувачі також повинні сплатити податок на дивіденди – 5% від прибутку після сплати податків.

Зарплата у криптовалюті. Заробітна плата за трудовим договором може виплачуватись лише у фіатних грошах. Залишаються такі можливості:

 • зарплата у криптовалюті від іноземної компанії;
 • прийом платежів у крипті за цивільно-правовим договором.

Платежі в криптовалютах найчастіше надходять від іноземних компаній і зазвичай оплачуються стейблкоінами. Формально кажучи, у цій ситуації іноземна компанія-роботодавець має зареєструватися як страховик у Болгарії та утримувати та сплачувати податки та відрахування на соціальне страхування.

Обмеження, які болгарське законодавство запроваджує для виплат за трудовим договором, не поширюються на цивільно-правові договори. За цивільно-правовим договором – сплачується податок у розмірі 10%.

Чи варто очікувати на розширення регулювання в майбутньому?

З кожним роком регулювання віртуальних валют у всьому світі розширюється – приймається спеціальне законодавство. FSC нещодавно опублікувала стратегію регулювання кібер бізнесу країни, в якій відзначено 4 ключові моменти:

 • управління кібер бізнесом з метою підвищення безпеки торгівлі валютою;
 • ліцензування криптовалютних бірж та компаній, що представляють фінансово-інноваційні продукти;
 • створення центру та середовища для тестування інновацій;
 • механізм нагляду та створення нормативної бази.

Ми впевнені, що незабаром варто очікувати активізації регулювання віртуальних валют, у тому числі і внесення ясності в обов’язок ліцензування криптокомпаній у Болгарії.

Зміст цієї статті призначений для надання загального уявлення про предмет, а не для юридичної консультації.


Автор: Валерій Катурга, юрист Manimama Legal&Growth Agency

Джерело фото

Статус криптовалют та токенів в Албанії

Важко заперечувати, що криптовалюти є новою “золотою лихоманкою” двадцять першого століття. У зв’язку з цим дедалі більше країн працює над новими механізмами їх запровадження у ринковий оборот.

Албанія є однією з небагатьох країн європейського простору, яка активно працює над процесом легалізації криптовалют та поступового їх запровадження у спільні ринки капіталу. У зв’язку з цим, в Албанії прийнято спеціальні закони, які детально визначають правовий статус віртуальних активів, правила їх обігу, а також супутнє законодавство щодо запобігання відмиванню грошей та фінансуванню тероризму (далі – AML) у сфері обігу віртуальних активів.

Закони та визначення

1 вересня 2020 року в Албанії набув чинності Закон “Про фінансові ринки, засновані на технології розподілених реєстрів” (далі – Закон), яким в Албанії регулюються правовідносини у сфері криптовалютного обороту.

Албанський законодавець визначив, що його метою є регулювання випуску цифрових токенів/віртуальних валют, ліцензування, моніторинг та нагляд за організаціями, що здійснюють діяльність з поширення, торгівлі та зберігання цифрових токенів/віртуальних валют, а також агентів цифрових токенів, постачальників інноваційних послуг та автоматизованих заходів колективного інвестування

Проте, найважливішим є розуміння, як законодавець визначає і розмежовує поняття “віртуальна валюта” і “віртуальний актив”. Для цього слід також звернутися до AML законодавства.

Закон «Про фінансові ринки на основі технологій розподіленої книги» визначає «віртуальну валюту» як один із віртуальних активів, який є цифровим відображенням вартості, що використовується як засіб обміну, засіб платежу, розрахункова одиниця чи сховище вартості.

Закон «Про запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму», з іншого боку, описує

«Віртуальний актив» як цифрове представлення вартості, яку можна торгувати або передавати в цифровому вигляді і яку можна використовувати для платежів або інвестицій, включаючи, але не обмежуючись, криптовалюти. Однак це визначення не включає цифрові вирази фіатних валют, офіційно випущених центральними банками, цінні папери та інші фінансові активи, передбачені чинним законодавством.

Як бачимо, албанське законодавство визначає віртуальні валюти як форму віртуального активу, з чим важко не погодитись, оскільки сучасний розвиток цифрових технологій дозволяє виділяти й інші види віртуальних активів, крім криптовалюти.

Відповідно до Закону “Про фінансові ринки, засновані на технології розподілених реєстрів”, у віртуальної валюти є кілька характеристик, яким вона повинна відповідати. Так, віртуальна валюта:

 • не є цифровим токеном (відповідно до визначення у Законі);
 • не випущена чи гарантована центральним банком чи іншим державним органом;
 • не обов’язково прив’язана до офіційно встановленої валюти,
 • не є фіатними грошима і, отже, не має юридичного статусу валюти чи грошей, але приймається фізичними чи юридичними особами як засіб обміну;
 • була випущена на своєму DLT; і
 • може передаватися, зберігатися та продаватися в електронному вигляді.

Регулювання токенів

У сфері криптовалютного регулювання також не зайвим буде згадати про цифрові токени, а також їх регулювання. Законом “Про фінансові ринки, засновані на технології розподілених реєстрів” виділено наступні категорії токенів:

 1. токен цифрового активу;
 2. цифровий платіжний токен;
 3. цифровий Security токен;
 4. цифровий Utility токен.

Слід зазначити, що конкретні характеристики кожного з токенів не визначені в Законі, оскільки їх характеристики подані за принципом “від окремого до загального”.

Так, згідно з пунктом 21 статті 3 Закону “Про фінансові ринки, засновані на технології розподілених реєстрів” встановлено, що “токен цифрового активу” означає будь-який цифровий токен, який не входить до жодної з інших категорій. Тобто, поняття “токен цифрового активу” найширше з усіх і невизначене.

Визначення “цифрового платіжного токена” міститься у п. 22 ст. 3 Закону і означає цифровий токен, який використовується як засіб обміну, платіжний засіб, розрахункова одиниця або резерв вартості та не є security або utility токеном.

Пунктом 23 статті 3 Закону визначено, що «цифровий сек’юріті токен» означає цифрове уявлення вартості, аналогічне іншим цінним паперам, визначеним у застосовному законодавстві «Про ринки капіталу», засноване на технології блокчейн, підтверджене компетентним національним органом, коли вони відповідають наступним вимогам:

 • вони є вільно передаваними;
 • вони дають власнику будь-які грошові чи майнові права на проект, або якщо вони мають ознаки отримання прибутку, або певне право на отримання прибутку у майбутньому, або дають право вирішального голосу власнику в проекті емітента.

Будь-який цифровий токен, який поєднує характеристики цифрового security токена з однією або декількома іншими категоріями цифрового токена, вважається цифровим security токеном за змістом цього закону.

Керуючись пунктом 25 статті 3 Закону, можемо бачити, що «цифровий utility токен» означає, що:

 • надає доступ до програми, послуги або товару; і
 • не пропонує жодних послуг або інших прав за межами Платформи DLT, на якій він був випущений.

Як бачимо, Албанія визначила основні види токенів, з якими доводиться мати справу інвесторам та іншим користувачам криптовалюти. Крім того, законодавство Албанії містить досить чіткі вимоги до ICO та STO, вони будуть розглянуті у наступній статті.

Висновки

Аналізуючи наведену інформацію, можемо бачити, що Албанія зуміла розробити непогану систему законодавства у сфері криптовалют. Однак, слід також врахувати, що Албанія має статус кандидата в ЄС, що дозволяє припускати, що її законодавство може зазнати істотних змін, оскільки Албанія має зобов’язання щодо прийняття та впровадження законодавства ЄС у своє – національне. Хоча зараз у світі відбуваються процеси, внаслідок яких у сфері криптовалют можуть відбутися істотні зміни, що може призвести до непрогнозованих наслідків.

Зміст цієї статті призначений для надання загальної уяви про предмет, а не для юридичної консультації.


Автор: Никита Костін,

юрист Manimama Legal&Growth Agency

Джерело фото